Huisregels

Om het verblijf voor al onze gasten zo aangenaam mogelijk te maken, heeft Olympic Hotel de onderstaande huisregels opgesteld.

  1. De minimale leeftijd om een reservering te maken is 18 jaar. In ieder reisgezelschap moet ten minste 1 persoon 18 jaar of ouder zijn.
  2. Een geldige ID-kaart of paspoort dient getoond te worden tijdens de check-in, dit geldt voor alle gasten.
  3. Bezoekers zijn niet welkom in de kamers.
  4. Roken is niet toegestaan in het hotel. Indien er een overtreding plaatsvindt belasten wij een boete van €250,- per overtreding.
  5. Het is niet toegestaan om met brandbeveiligingsapparatuur te knoeien, hiervoor wordt een boete van €250,- per overtreding in rekening gebracht.
  6. Het is verboden drugs of andere verdovende middelen (inclusief lachgas) te consumeren, te verhandelen of mee te nemen. Bij detectie worden politie en justitie ingeschakeld.
  7. Olympic Hotel is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen of voertuig.
  8. Het is verboden een ander overlast te bezorgen door middel van luide muziek, onaangenaam gedrag of door wat voor geluid dan ook.
  9. Een aanbetaling per creditcard is vereist bij het inchecken en zal worden gerestitueerd nadat de kamer onbeschadigd is achtergelaten.
  10. Het is niet mogelijk om pakketjes bij het hotel af te laten leveren.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Olympic Hotel. Indien u zich niet aan deze regels houdt, kan besloten worden de politie en justitie in te schakelen en wordt u verzocht het gebouw onmiddellijk te verlaten. Het hotel behoudt zich het recht voor om de reservering onmiddellijk te beëindigen zonder restitutie.